8 Ocak 2015 Perşembe

Bilimsel Program


 
29 Mayıs 2015, Cuma
13.00 - 15.00
Oturum 1: Risk Faktörleri ve Etiyoloji
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevin Balkan
13.00 - 13.30
Hipertansiyon
Prof. Dr. Sevin Balkan, İstanbul
13.30 - 14.00
DM, Metabolik Sendrom ve Fiziksel Aktivite
Prof. Dr. Canan Togay Işıkay, Ankara
14.00 - 14.30
Asemptomatik ve Semptomatik Karotis Darlıkları
Prof. Dr. Ufuk Can,  Ankara  
14.30 - 15.00
PFO ve Diseksiyonlar
Prof. Dr. Talip Asil,  İstanbul
15.00 - 15.15
15 dak. ara
15.15 - 17.15
Oturum 2: Risk faktörleri ve etiyoloji
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Baki Göksan
15.15 -15.45
Solunum ve Uyku Bozuklukları
Prof. Dr. Baki Göksan,  İstanbul  
15.45 -16.15
Hematolojik Nedenler
Prof. Dr. Mehmet Zülküf Önal,  Ankara
16.15 -16.45
Kadın ve İnme
Prof. Dr. Özlem Coşkun, Ankara
16.45 - 17.15
Sigara, Alkol, Beslenme Alışkanlıkları ve Vitaminler
Prof. Dr. Zekeriya Alioğlu, Trabzon
17.15 - 17.30
15 dak. ara
17.30 - 18.30
Oturum 3: İskemik İnme Tanı Yöntemleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vesile Öztürk
17.30 - 18.00
Klinik Tanı ve Sınıflandırma
Prof. Dr. Vesile Öztürk,  İzmir
18.00 - 18.30 
BT/MR/Ultrason
Doç. Dr. Ethem Murat Arsava, Ankara
18.30 - 18.45 
15 dak. ara  
18.45 - 19.30
Açılış
20.00 - 22.00
Akşam yemeği
 
 
 
30 Mayıs 2015, Cumartesi
09.00 - 12.00
Oturum 4: İnme Ünitesi/İnme Merkezi ve Vasküler Nöroloji
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat Uzuner
09.00 - 09.15
Açılış Konuşması (Neden buna gereklilik duyuldu)
Prof. Dr. Nevzat Uzuner,  Eskişehir
09.15 - 09.45
                                          112 Acil ve Acil Servisler
                                       Prof. Dr. Bijen Nazlıel,  Ankara
09.45 - 10.30
Vasküler Nöroloji Uzmanlığı
Prof. Dr. Nevzat Uzuner,  Eskişehir
10.30 - 10.45
15 dak. ara
10.45 - 11.45
İnme Ünitesi/Merkezi
Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Ankara
11.45 - 12.00
Kapanış Konuşması (Akredite olan merkezler ve Sertifiye olan uzmanlar)
Prof. Dr. Kürşad Kutluk, İzmir
12.00 - 13.00
Öğle Yemeği
13.00 - 15.00
Oturum 5: Özel iskemik inme tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reha Tolun
13.00 - 13.30
İV Trombolitik Tedavi
Doç. Dr. Erdem Yaka, İzmir
13.30 - 14.00
İA Trombolitik Tedavi
Doç. Dr. Semih Giray,  Gaziantep
14.00 - 14.30
Endovasküler Girişimsel Tedavi
Doç. Dr. Özcan Özdemir, Eskişehir
14.30 - 15.00
Supraaortik Damar Stentlemeleri
                                       Prof. Dr. Reha Tolun,  İstanbul
15.00 - 15.15
15 dak. ara
15.15 - 17.15
Oturum 6: İskemik İnmede Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşad Kutluk
15.15 - 15.45
Aterotrombotik İnme ve Antiagregan Tedavi
Prof. Dr. Birsen İnce,  İstanbul
15.45 - 16.15
Dislipidemiler ve Statin Tedavisi
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk,  Konya
16.15 - 16.45
Nonvalvuler AF ve Antikoagulan Tedavi (Vit K antagonistleri)
Prof. Dr. Ufuk Utku, Edirne
16.45 - 17.15
Non Valvuler AF ve Antikoagulan Tedavi (Yeni Oral Antikoagulanlar)
Prof. Dr. Kürşad Kutluk, İzmir
17.15 - 17.30  
15 dak. ara
17.30 - 18.30 
Oturum 7: Komplikasyonların Tedavisi ve Yoğun Bakım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat Topaktaş
17.30 - 18.00
KİBAS, Solunum Sistemi ve Üriner Sistem
Prof. Dr.  Suat Topaktaş, Sivas
18:00 - 18.30
Beslenme, Periferik venöz trombozlar ve yatak yaraları
Prof. Dr. Nilda Turgut, Tekirdağ
18.30 - 18.45
15 dak. ara
18.45 - 19.30
Oturum 8: Poster Değerlendirme (Seçilen 6-8 poster anlatılacak)
Oturum başkanı: Doç. Dr. Ayça Özkul
20.00 - 22.00
Akşam Yemeği
 
Sponsor Toplantısı (Bayer);
Simülasyonlu Nörolojik İnvaziv Uygulamalar
Borda Odası / 09:00 – 18:00 arası 
 

31 Mayıs 2015, Pazar
09.00 - 10.30
Oturum 9: Hemorajik İnme Tanı ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazire Afşar
09.00 - 09.30
                          Hemorajik Transformasyon ve Parankimal Kanama
                                      Prof. Dr. Nazire Afşar,  İstanbul
09.30 - 10.00
Subaraknoid Kanama
Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Kahramanmaraş
10.00 - 10.30
Serebral Venöz Sinüs Trombozları
Doç Dr. Levent Güngör, Samsun
10.30 - 10.45
15 dak. ara
10.45 - 12.15
Oturum 10: İnme Sonrası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Bakar
10.45 - 11.15
Demans
Prof. Dr. Mustafa Bakar, Bursa
 11.15 - 11.45
Epilepsi
Doç. Dr. Derya Uludüz,  İstanbul
11.45 - 12.15
Düşme ve Depresyon
Prof. Dr. Fatih Özdağ, İstanbul
12.15 – 12:30
Kapanış
12:30 – 14:30
Öğle Yemeği
 
Sponsor Toplantısı (Bayer) ;
Simülasyonlu Nörolojik İnvaziv Uygulamalar
Borda Odası / 09:00 – 12:00 arası 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder