8 Ocak 2015 Perşembe

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları


BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ 20 MAYIS 2015 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Bildiriniz ile ilgili  Organizasyon Sekreterliğinden Selen Akün ( sakun@kenes.com ) iletişime geçebilirsiniz

Bildiri Gönderim Kuralları:

Bildiriler Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisinde ek olarak yayınlanacaktır. Toplantıya katılmayan kişilerin bildirileri kabul edilse bile yayınlanma aşamasında dergide yer almayacaktır.

Özet Metninin Hazırlanması :

·        Bildirinizi gönderirken, yazım hatalarından kaçınılmalı, yazarların sıralamalarına dikkat edilmelidir.

·        Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.

·        Sunumlar e-poster şeklinde olacaktır.

·        Bildiri özetinizin başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.

·        Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.

·        Bildiri özet metni, her dil için 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

·        Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Giriş", "Yöntem", "Sonuç" ve "Yorum" alt başlıklarını içermelidir.

·        Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir. •Lütfen, Örnek özeti (aşağıda) kontrol ediniz.


•Bildiri özetinizi hazırladıktan sonra göndereceğiniz e-mail mesajına “Word Dökümanı” olarak ekleyip sakun@kenes.com ) e-mail adresine gönderiniz.

Bildiri özet formunuza gönderirken e-mail gövdesine aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir.

-        İsim / Soyadı
       -        Kurum ve bölüm adı
       -        Şehir
       -        E-posta adresi
       -        Cep telefonu

Organizasyon Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.

Bildiriniz, Organizasyon Sekreterliği'ne ulaştığında, sizlere e-posta olarak bildiri özet numaranızı içeren bir konfirmasyon mesajı yollanacaktır. Bu konfirmasyon iletisi elinize geçmez ise lütfen bildirinizi tekrar yollamadan önce Organizasyon Sekreterliği'ne başvurunuz;

E-mail              sakun@kenes.com )
Telefon             : 212 299 9984

Kabul Mektupları
Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve kabul/red mektupları tarafınıza e-mail ile gönderilecektir. Bu sebeple iletişim bilgilerinde bildireceğiniz e-posta adresiniz çok önemlidir


ÖRNEK ÖZET


İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULANAN ANTERİOR SİRKÜLASYON İNMELERİNDE SEREBRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE HİPERDENS ARTER BULGULARININ REKANALİZASYONA ETKİSİ

Özcan ÖZDEMİR 1 , Selma METİNTAŞ 2, Nevzat UZUNER 1

1- Nöroloji, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2- Halk Sağlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş:Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi ile rekanalizasyon oranlarını bildiren değişik çalışmalar mevcuttur. Transkranial Doppler çalışmalarında proksimal MCA, ve distal internal karotis arter T oklüzyonlarında rekanalizasyon oranları oldukça düşüktür. Çalışmamızda intravenöz trombolitik tedavi verdiğimiz ve transkranial Doppler ile rekanalizsyon oranlarını takip ettiğimiz hastalardan Serebral BT’lerinde hiperdens MCA, MCA dot sign ve internal karotis arter bulgusu olanlarıyla olmayanları karşılaştırdık.

Yöntem: Çalışmaya intravenöz trombolitik tedavi verilen ve transkranial Doppler ile rekanalizasyon oranlarına bakılan 96 hasta alındı. Bu hastaların intravenöz rt-PA öncesi transkranial dopplerle orta serebral arterleri incelendi. Orta serebral arterdeki okluzif segment ve oklüzyon derecesi TCD TIMI skalasına ve şu an uygulanan kılavuzlara göre belirlendi. rtPA infüzyonundan 1 saat sonra ve 24 saat sonrasında orta serebral arterde rekanalizasyon olup olmadığı belirlendi. Hiperdens MCA, MCA dot ve internal karotis arter hiperdens arter bulgusu olan hastalarla, bu bulguları olmayan hastalar rekanalizasyon oranları yönünden istatistiksel olarak karşılaştırldı.

Sonuç: Hastalarımızın 14’de Serebral BT’de MCA dot sign (%14.6) mevcutken, 37’de (%37.8) hiperdens MCA bulgusu, 6’da (%6.1) hiperdens internal karotis arter bulgusu mevcuttu. İntravenöz rtPA sonrası MCA dot sign bulgusu olan hastalarla olmayanlar arasında rekanalizasyon oranları açısından fark bulunmazken (p>0.05), hiperdens MCA ve internal karotis bulgusu olanlarda olmayanlara göre rekanalizasyon oranları anlamlı derecede daha düşük olarak bulundu (p<0.05).

Yorum: BT’de Hiperdens internal karotis arter ve Hiperdens MCA bulgusu olan hastalarda rtPA ile rekanalizasyon oranı oldukça düşüktür. Özellikle hiperdens IKA bulgusu olan hastalar endovasküler tedaviye yönlendirilebilir. Hiperdens arter bulgusu olan hastalardan İntravenöz rtPA\’ya cevap vermeyenler de endovasküler tedavi uygulanabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder